Testarea Tehnică (TT) se efectuează pentru a verifica unităţile de transport auto dacă corespund normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului înconjurător.      
   Testarea Tehnică este obligatorie, iar specialiştii noştri calificaţi (experţii de testare) vor identifica abaterile de la parametrii controlaţi şi vor da recomandări în privinţa înlăturării lor întru prevenirea influienţei negative la securitatea în viitor. 

    Pentru trecerea TT, vehiculul urmează a fi prezentat de către proprietar sau persoana de încredere la staţiile de testare tehnică ale companiei “B&M Test” din Republica Moldova. Vehiculele prezentate pentru efectuarea TT trebuie să fie goale; tehnic bune şi curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează a fi verificate; cu anvelopele umflate la presiunea nominală. 
   Procedura TT include verificarea următoarelor principale sisteme şi mecanisme :
 


Detectarea jocurilor suspensiei

sistemul de rulare (rulmenţi, amortizatoare, silent-blok-uri, anvelope, etc)

Verificarea motorului

motorul (etansietate, gaze de eşapament, zgomot produs, etc)

Sistemul de frînare

sistemul de frînare (funcţionalitate, etansietate)

Sistemul de direcţie

funcţionalitate, bare şi cap de bare, etansietate,etc

Cercetarea stării lichidelor

verifica nivelul și calitatea de lichidelor de frînă și a sistemului de rulare

Verificare de alunecare

verificare de alunecare  ("coadă") a vehiculului

Verificarea sistemului de iluminare şi semnalizare

sistemul de iluminare şi semnalizare (funcţionalitate)

Existența mijloace de prim ajutor

mijloace de prim ajutor (trusa medicală, stingător, etc)


   Dacă în rezultatul TT se constatează corespunderea autovehicolului normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului înconjurător, atunci în rezultat se eliberează un Raport de testare tehnică cu ecuson.
    Dacă se constată, că vehiculul este tehnic defectat, se eliberează un raport provizoriu de control (fără eliberarea ecusonului) care are perioada maximă de valabilitate de 30 zile, perioadă în care trebuiesc înlăturate defecţiunile constatate. După înlăturarea defecţiunilor, autovehicolul trebuie să fie prezentat pentru un control repetat la aceeaşi staţie de testare tehnică, unde s-a efectuat TT primară.