Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova:

Nr. Obiectul impunerii Unitatea de măsură Taxa,
lei
1 Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:
a) de pînă la 500 cm3 inclusiv unitate 300
b) de peste 500 cm3 unitate 600
2 Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:
a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv cm3 0,60
b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv cm3 0,90
c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv cm3 1,2
d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv cm3 1,5
e) de peste 5001 cm3 cm3 1,8
3 Remorci tonă 270
4 Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:
a) de pînă la 20 t inclusiv tonă 225
de peste 20 t unitate 4500
5 Autoremorchere, tractoare unitate 2250
6 Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:
a) de pînă la 1,6 t inclusiv unitate 1200
b) de la 1,6 la 5 t inclusiv unitate 2250
c) de la 5 la 10 t inclusiv unitate 3000
d) de peste 10 t unitate 4500
7 Autobuze cu capacitatea:*
a) de pînă la 11 locuri unitate 2925
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv unitate 3600
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv unitate 4275
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv unitate 4725
e) de peste 40 locuri unitate 5400
* Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.