Persoane fizice

 • - buletinul de identitate;
 • - paşaportul tehnic al unităţii de transport;
 • - permisul de conducere;
 • - procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;
 • - contractul de asigurare RCA;
 • - ordinul de plată / chitanţa de plată a taxei pentru folosirea drumurilor.

Persoane juridice

 • - documentul de identitate a persoanei împuternicite a proprietarului autovehicolului;
  - paşaportul tehnic al unităţii de transport;
  - certificatul înregistrării întreprinderii, alte informaţii pe blanchetă de firmă despre întreprindere (adresa juridică/poştală, rechizitele bancare, etc).
  - contractul de asigurare RCA;
  - ordinul de plată / chitanţa de plată a taxei pentru folosirea drumurilor.